De rode kaart. Een waar gebeurd veranderverhaal

De overheid wil efficiënter gaan werken en zoekt naar manieren om dat te realiseren. De Provincie Zuid-Holland bijvoorbeeld is bezig de werkzaamheden te organiseren in ketens in plaats van in afdelingen en wil van daaruit stapsgewijs gaan verbeteren. Zo kan men met minder mensen meer toegevoegde waarde leveren.

Deze organisatievorm is een verre achterneef van het wereldberoemde Toyota Productie Systeem dat onder de naam LEAN de wereld verovert. Maar hoe leg je provinciemedewerkers uit dat zij iets opschieten met een systeem dat ontwikkeld is in een autofabriek in Japan? Een systeem dat bovendien luistert naar de weinig opwindende naam procesmanagement?

Ik maakte voor de Provincie een veranderverhaal met als titel Harder werken verboden. Dat verhaal laat zien dat procesmanagement berust op principes waar geen mens tegen kan zijn: het werk moet zich richten op waardecreatie, harder werken is niet de manier om duurzaam te verbeteren,  en 'verbeteringen' die ten koste gaan van het grotere geheel zijn geen echte verbeteringen en daarom niet toegestaan.

Harder werken verboden roept medewerkers op in de gaten te houden of deze principes inderdaad worden nageleefd. Achterin elk boekje zit een gekleurde kaart die de provinciemedewerker omhoog kan houden als een van deze 'gouden regels' wordt geschonden. De belangrijkste principes staan op de gele en de rode kaart, de iets minder belangrijke op een blauwe kaart en een oranje kaart. Het lot bepaalt welke kleur kaart een medewerker in zijn boekje vindt.

Geïnteresseerd in een pdf van dit boekje? Mail dan naar johannakroon@veranderverhaal.nl