Klanten en aanbevelingen 

Marjolein Scholeman, Avans Hogeschool: 'P&P Regisseurs vormen samen met Johanna en Lex een mooie drie-eenheid. Johanna is als geen ander in staat moeilijke materie te vatten in een helder verhaal zonder dat het jip-en-janneketaal wordt. En Lex is weergaloos in zijn tekeningen. P&P is met name goed in het begrijpen van de situatie; ik hoef ze maar even te briefen en ze begrijpen waar ik naar toe wil. Het werken met hen is een co-creatie, waarin ik als opdrachtgever bij alle keuzes betrokken word. Dit team levert producten af van hoge kwaliteit op alle fronten: het verhaal, de humor de technische kwaliteit. Je ziet echt het verschil met andere leveranciers.'

Anneke van Zanen - Nieberg, Algemeen directeur Auditdienst Rijk: 'Johanna Kroon schreef het veranderverhaal voor de ADR in het kader van het verandertraject ‘ADR; Uw kritische vriend’. Haar kennis van verandercommunicatie en storytelling plus haar ervaring binnen de (Rijks)overheid maakt haar een gewilde specialist als het gaat om de inzet van veranderverhalen tijdens verandertrajecten. P&P regisseurs maken van het veranderverhaal (script) dat Johanna Kroon schrijft een onderhoudende en doeltreffende visuele vertaling. Dit in de vorm van een whiteboard animatiefilm. De totaalaanpak ‘van het afnemen van interviews en het schrijven van een veranderverhaal tot het opleveren van een visuele vertaling’ ondersteunt de communicatie rondom het verandertraject van de ADR op proces, inhoud, beeld en geluid. Deze geheel eigen aanpak heeft bij andere organisaties bewezen  de veranderbereidheid bij alle  betrokkenen te vergroten  en  een succesvolle verandering in de hand te werken. Dat is ook voor de ADR het uiteindelijke doel.
Het eindproduct is duurzaam (2-4 jaar te gebruiken) en geschikt voor de communicatie met medewerkers alsook inzetbaar voor de communicatie met de opdrachtgevers van de ADR.'

Thérèse van Vinken, TvV Education (ASML): ' Wij benaderden P&P met de vraag een uitlegfilm te maken over een bepaalde werkmethode. Over die vraag zijn ze eerst met ons in discussie gegaan. Is dit wel de juiste eerste vraag? Waarom gebeurt het nu niet, terwijl die werkmethode toch zo voor de hand ligt? Door de scherpe blik van Johanna én haar techniek van doorvragen, werd duidelijk dat managers verschillende processen in hun hoofd hadden bij een bepaalde uitdrukking. Dat gaf verwarring! Eerst werd er dus gezamenlijk een betere terminologie afgesproken, waarna aan de slag werd gegaan met het script.

Door de manier waarop P&P de scriptbespreking organiseert, ontstaat er een snelkookpangevoel en kunnen er sneller besluiten genomen worden. Het eindresultaat waren twee korte whiteboardanimaties die voor iedereen binnen het bedrijf herkenbaar waren: één video waarin het probleem scherp gezet werd en één video waarin de oplossing ‘in a nutshell’ gepresenteerd werd. De milde humor en de scherpe situatieweergave maakten dat de video’s zo leuk waren om naar te kijken dat ook buiten de afdeling vele medewerkers ernaar kijken én er lering uit trekken.'

Margit Wedema, Rijkswaterstaat: 'Als uitwerking van de Marktvisie werkt het programma weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere van Rijkswaterstaat aan een verandering in houding en gedrag tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gericht op het verbeteren van de samenwerkingsrelaties. Bij SAA heet dat Dienend Opdrachtgeverschap. Hiervoor heeft P&P regisseurs op basis van een praktijkverhaal een animatiefilm gemaakt dat bijdraagt aan de kracht van de boodschap. Het resultaat is een aantrekkelijk film waarin met humor de kern van Dienend Opdrachtgeverschap wordt gevisualiseerd. De projectopgave staat centraal; alleen door goed samen te werken wordt dit gerealiseerd. Dat gold ook voor de totstandkoming van de animatie, die binnen tijd, budget en scope is gerealiseerd!'

Anouk Pruijn | Service Management Officer ABN AMRO: 'Ik vind de flmpjes super leuk geworden, hier op mijn afdeling is men ook enthousiast! Het is goed gelukt om op een simpele, humoristische manier een aantal behoorlijk abstracte concepten te vatten en een stukje noodzaak over te brengen. Daarnaast vond ik het heel interessant om door jullie meegenomen te worden in het proces, ongelofelijk wat er allemaal komt kijken bij het produceren van zo'n animatie.'

Lies Maliepaard ABN*AMRO -  IT Run Manager Finance, Risk, FM, B&C and HR systems: 'De samenwerking met P&P Regisseurs vond ik uitermate professioneel. Heldere afspraken, duidelijkheid over wat van ons gevraagd wordt en tijdlijnen die gehaald worden. Mij sprak en spreekt dat zeer aan. Wat mij ook aanspreekt is dat de ploeg door middel van enkele interviews zich ook zelf een beeld vormt van de doelgroep van de filmpjes. Op die manier krijgen ze ook een beeld over de (on)haalbaarheid van de opdracht. 

Het resultaat is met enthousiasme ontvangen. De humor in tekst en beeld draagt krachtig bij aan de boodschap die we willen overbrengen.'

Annette Lijdsman, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: 'Het was heel prettig samenwerken. Ze namen ons als opdrachtgever duidelijk bij de hand door heel expliciet bij de start aan te geven welk tijdpad de productie zou volgen en wanneer besluitvormingsmomenten nodig waren. Hierdoor verliep de besluitvorming rondom de inhoud zeer voorspoedig. De film voldeed aan het doel: na 2 jaar zelfs wordt nog steeds verwezen naar ‘de animatiefilm’ bij de start van het proces.

Alfred Klaver, Manager communicatie en opleidingen, Naktuinbouw: 'Wat is de film mooi geworden. Hij is nu veel levendiger met allerlei geluidjes en verbeterde animatie. Gistermiddag hebben wij de première gehad. De collega’s reageerden zeer enthousiast; met luid applaus!! Op de vraag: wie laat deze film vanavond thuis zien? Ging zo’n 95% van de handen de lucht in. Een mooi compliment dus!

Bedankt voor de fijne en professionele samenwerking.'

KLANTEN

Landelijke overheid

Ministeries van VWS, Financiën, Economische Zaken, Landbouw, Verkeer en Waterstaat

Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat, Auditdienst Rijk

Publieke Sector/non-profit

Avans Hogeschool, Alliander, Hogeschool Utrecht, NS, wooncorporaties, zorginstellingen

Gemeentes en provincies

Gemeente Amsterdam, Den Haag, Enschede, Schiedam, Oss, Zoetermeer

Provincie Groningen, Zuid Holland, Noord Brabant 

Bekende experts 

Jitske Kramer - Human Dimensions

Anne-Mei The - de werkvloer centraal

Bedrijven

ASML, Abn Amro, BSenF, Gooiconsult, Ing, KPN, Nuon, Sanoma, Transavia