Wees onredelijk!

Bij Nuon vonden ze dat medewerkers vaak te afwachtend waren, te vaak dachten ‘dat mag toch niet’ terwijl er juist van alles wel mocht. Het zal een erfenis zijn geweest uit de ambtelijke cultuur van de oude gemeentelijke en provinciale energiebedrijven waar Nuon uit is voortgekomen.

De tijden zijn veranderd! Alle grote ontwikkelingen van deze tijd (globalisering, duurzaamheid, schaalvergroting, technologische ontwikkelingen) komen samen in de energiebranche. Geen wonder dat Nuon behoefte heeft aan mensen die nadenken.

Nuon wilde daarom dat medewerkers wat meer naar voren zouden stappen met initiatieven, dat ze vaker hun mond zouden opentrekken als ze het ergens niet mee eens waren, dat ze zich op het werk wat vrijer zouden voelen om mee te te denken. Over dat thema mocht ik een boek maken voor alle 10.000 medewerkers. De kernboodschap staat in het voorwoord: Als iets volgens jou beter kan, dan mag je daar wat aan doen en eigenlijk móet je er gewoon wat aan doen... Bedenk: er is bij Nuon nog nooit iemand ontslagen omdat hij of zij met een idee kwam of een gangbare praktijk ter discussie stelde.

Dat is het idee waar het in dit boek om draait. De Gids voor verschilmakers was vooral bedoeld om medewerkers te laten nadenken over een andere houding op het werk en het gaf ze ook heel duidelijk toestemming om zich anders op te stellen. Een verandertraject zat er niet aan vast.

Mail voor een pdf van de Gids voor verschilmakers naar johannakroon@veranderverhaal.nl