Programma voor betere teamprestaties 

Dit programma is bedoeld voor teams en afdelingen waar een hoge werkdruk samengaat met een lage score op het gebied van voldoening en zingeving. Medewerkers hebben het idee dat ze tot meer in staat zijn dan er van ze wordt gevraagd, terwijl ze te veel tijd kwijt zijn aan zaken waarvan ze het nut twijfelachtig vinden. Dat is slecht nieuws voor de medewerkers, maar ook voor de organisatie! 

 

De oplossing  
Een interactief programma van ruim een dagdeel, waarin verbinding wordt gelegd tussen de doelen van de organisatie enerzijds en de kwaliteiten van de medewerkers anderzijds. 

 Wat levert het op?  

 - Hogere betrokkenheid, eigenaarschap en motivatie 
 - Meer ‘alignment’ oftewel verbinding tussen de doelen van de organisatie en de werkzaamheden van de medewerkers 
 - Een methodiek die opnieuw gebruikt kan worden als men weer van de juiste weg dreigt af te dwalen.   

Wat kost het?   
De kosten van dit programma bedragen € 2.700 ex btw. Dat is voor een voorgesprek, voorbereiding, en het programma zelf. Er zijn minimaal 6 deelnemers nodig - idealiter zijn dat mensen die last hebben van het probleem dat hierboven beschreven staat en hun leidinggevenden. 16 deelnemers is zo’n beetje het maximum. 

Het programma kan bij jullie in de organisatie plaatsvinden of op een externe locatie, bijvoorbeeld in het Amsterdamse Volkshotel, zie hieronder. De kosten voor de externe locatie en catering komen er dan nog bij.

 

 

Meer weten? 

Stuur een mail naar johannakroon@veranderverhaal.nl of bel me op 06-25033390. Ik hoor graag van je.